Правління

  • Правління УССК відповідає за стратегічне керівництво Спілкою і обирається раз на 2 роки Загальними Зборами членів спілки.
  • Посади та розподіл обов’язків:

Слюсаренко Вікторія

Голова Правління, член Освітнього Комітету, співзасновниця,УССК

Добродняк Олена

Співзасновниця УССК, Голова Освітнього Комітету

Пашко Ольга

Член Правління і Освітнього Комітету, відповідальна за менеджмент якості 

Гошовський Руслан

Член Правління, відповідальний за документообіг і партнерство

Бессараб Валерій

Співзасновник, скарбник УССК